Rehabilita la teva ciutat ARC Enginyeria i Arquitectura La Salle
Copyright © 2024
ENERPAT
Carregant

ENERPAT (Energy Planning Assessment Tool), és una aplicació que permet a professionals del sector de l'edificació (arquitectes, urbanistes, constructors, tècnics i gestors municipals) avaluar l'estat del parc edificat i definir estratègies de rehabilitació per millorar l'eficiència energètica dels edificis residencials.

L'aplicació integra les dades obtingudes de les certificacions energètiques facilitades per l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), del cadastre i de les seccions censals, conjuntament amb informació geogràfica. Les mesures de rehabilitació estan basades en l'eina de simulació de l'ICAEN i en la “Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España” (ERESEE 2014).

En el tutorial es pot trobar una descripció detallada del funcionament de l'aplicació.

* L'última actualització de les certificacions facilitades per l'ICAEN s'han realitzat en el mes d'Octubre de 2017.

Benvingut als escenaris de rehabilitació

Per poder oferir-te estratègies de rehabilitació, ENER_Plan ha agrupat tots els edificis de l’àmbit per paquets de característiques similars.

Abans d'accedir al Pas 3 cal saber que:
 1. En la part superior es plantegen objectius de rehabilitació per escollir els del teu interès.
 2. Primerament, s'agrupen tots els edificis de l'àmbit per paquets de característiques similars. **
 3. Posteriorment, apareix informació agrupada en vertical de cada paquet d'edificis.
 4. A la part esquerra dels paquets d'edificis apareix la informació que representa el total d'edificis de l'àmbit.
 5. A la part inferior veuràs un resum de l'abast de la rehabilitació on pots decidir el percentatge d'edificis a rehabilitar.

Veure escenaris de rehabilitació

**ENERSI utilitza les dades de la certificació per agrupar els edificis de l’àmbit seleccionat per paquets de característiques constructives similars segons nombre de plantes, ús i any de construcció. Els Paquets d’edificis estan basats en les agrupacions d’edificis per clústers de l’Estratègia a llarg termini per a la Rehabilitació energètica en el sector de l'edificació a Espanya publicada pel Ministeri de foment.

Paquets d'edificis en ...
ENERSI ha agrupat els edificis del municipi amb característiques similars en nou grups (GE). Aquesta taula conté informació sobre l'eficiència energètica dels edificis inclosos en cada paquet.

Total GE 1   GE 2   GE 3   GE 4   GE 5   GE 6   GE 7   GE 8   GE 9  
Nº habitatges certificats ----------
Nº habitatges a rehabilitar ----------
% habitatges a rehabilitar
Consum energètic i emissions CO2
Energia primària no renovable(tep)
Emissions CO2
Qualificacions energètiques
Habitatges amb lletra A
Habitatges amb lletra B
Habitatges amb lletra C
Habitatges amb lletra D
Habitatges amb lletra E
Habitatges amb lletra F
Habitatges amb lletra G
      Total
Estalvi d'energia i emissions (%) ----------
Inversió total (M€) ----------
Mesures passives
Estalvi d'energia i emissions (%) ----------
Inversió per habitatge ----------
Inversió total (M€) ----------
Retorn de la inversió ----------
Accions de millora MostrarMostrarMostrarMostrarMostrarMostrarMostrarMostrarMostrar
Mesures actives
Estalvi d'energia i emissions (%) ----------
Inversió per habitatge ----------
Inversió total (M€) ----------
Retorn de la inversió ----------
Accions de millora MostrarMostrarMostrarMostrarMostrarMostrarMostrarMostrarMostrar

** Les mesures de rehabilitació estan basades en l'eina de simulació de ICAEN i en la "Estratègia a llarg termini per a la rehabilitació energètica en el sector de l'edificació a Espanya" (ERESEE 2014).

INTERVENCIONS


Grup d'edificis nº 1

Grup d'edificis unifamiliars construïts abans del 1950 d'entre 1 i 3 plantes. Es consideren edificis construïts amb sistemes tradicionals de mur massís i gruixut, predominant la coberta inclinada amb cambra ventilada i amb solera en contacte amb el terreny.


Acció de millora Habitatges a aplicar Preu per habitatge Estalvi energètic Retorn (anys)
Aplicar millores passives:
 • Aplicar aïllament per a l'interior de la façana
 • Instal·lar finestres PVC i vidre baix emissiu
 • Aïllar la coberta per l'interior
0 9407€ 23,4% - 30,9% 14,1 - 39,2
A2. Caldera de condensació gasoil 0 2600€ 19,7% - 23,2% 5,2 - 12,9
A3. Caldera de condensació gas natural 0 2600€ 19,7% - 23,2% 3,5 - 8,6
A4. Caldera de pellets 0 7650€ 13.3% - 17,1% 10,4 - 41,8

Pels edificis d’aquest grup, s'han assimilat les accions de millora proposades per la ERESEE per a habitatges unifamiliars i plurifamiliars (clúster B) en considerar que tenen característiques constructives, volumètriques i d'ambientals similars.Grup d'edificis nº 2

Grup d'edificis plurifamiliars construïts abans del 1950 d'entre 1 i 3 plantes. Es consideren edificis construïts amb sistemes tradicionals de mur massís i gruixut, predominant la coberta inclinada amb cambra ventilada i amb solera en contacte amb el terreny.


Acció de millora Habitatges a aplicar Preu per habitatge Estalvi energètic Retorn (anys)
Aplicar millores passives:
 • Aplicar aïllament per a l'interior de la façana
 • Instal·lar finestres PVC i vidre baix emissiu
 • Aïllar la coberta per l'interior
0 3433€ 22,5% - 30% 13,1 - 28,3
A1. Caldera de condensació gas natural 0 1946,2€ 17,9% - 22,5% 8,6 - 17
A5. Bomba calor hab. plurifamiliar 0 1140€ 2,1% 21,7
A9. Bomba calor aerotèrmica per a ACS fred calor 0 8600€ 52,3% - 63% 23 - 39,4

Pels edificis d’aquest grup, s'han assimilat les accions de millora proposades per la ERESEE per a habitatges unifamiliars i plurifamiliars (clúster B) en considerar que tenen característiques constructives, volumètriques i d'ambientals similars.Grup d'edificis nº 3

Grup d'edificis plurifamiliars construïts abans del 1950 de més de 3 plantes. Es consideren edificis construïts amb sistemes tradicionals de mur massís i gruixut, amb coberta plana i amb cambra sanitària o locals comercials en planta baixa.


Acció de millora Habitatges a aplicar Preu per habitatge Estalvi energètic Retorn (anys)
Aplicar millores passives:
 • Aplicar aïllament per a l'exterior de la façana
 • Instal·lar finestres PVC i vidre baix emissiu
 • Aïllar la coberta per l'interior
0 5405€ 41,7% - 31,5% 11,9 - 33,1
A1. Caldera de condensació gas natural 0 1946,2€ 17,9% - 22,5% 8,6 - 17
A5. Bomba calor hab. plurifamiliar 0 1140€ 2,1% 21,7
A9. Bomba calor aerotèrmica per a ACS fred calor 0 8600€ 52,3% - 63% 23 - 39,4

Pels edificis d’aquest grup, el simulador de mesures de rehabilitació per a edificis residencials de l'ICAEN proposa col·locar l'aïllament per l'interior de la façana mentre que a la ERESEE es proposa fer-ho per l'exterior.Grup d'edificis nº 4

Grup d'edificis unifamiliars construïts entre 1951 i 1980 d'entre 1 i 3 plantes. Es consideren edificis construïts generalment amb murs amb cambra d'aire, coberta inclinada sense cambra d'aire i forjat sanitari.


Acció de millora Habitatges a aplicar Preu per habitatge Estalvi energètic Retorn (anys)
Aplicar millores passives:
 • Aplicar aïllament a la cambra de la façana
 • Instal·lar finestres PVC i vidre baix emissiu
 • Aïllar la coberta per l'interior
0 7124€ 17% - 21,7% 17,5 - 46,6
A2. Caldera de condensació gasoil 0 2600€ 20,4% - 23,5% 5,9 - 14,1
A3. Caldera de condensació gas natural 0 2600€ 20,4% - 23,5% 3,9 - 9,4
A4. Caldera de pellets 0 7650€ 13.6% - 17,1% 12,2 - 50

Pels edificis d’aquest grup, el simulador de mesures de rehabilitació per a edificis residencials de l'ICAEN proposa col·locar l'aïllament a l'interior de la cambra d’aire mentre que a la ERESEE es proposa fer-ho per l'exterior.Grup d'edificis nº 5

Grup d'edificis plurifamiliars construïts entre 1951 i 1980. Es consideren edificis construïts generalment amb murs amb cambra d'aire, coberta plana i forjat sanitari.


Acció de millora Habitatges a aplicar Preu per habitatge Estalvi energètic Retorn (anys)
Aplicar millores passives:
 • Aplicar aïllament per a l'exterior de la façana
 • Instal·lar finestres PVC i vidre baix emissiu
 • Aïllar la coberta per l'exterior
0 13788€ 41,3% - 50% 20,2 - 46,2
A1. Caldera de condensació gas natural 0 1946,2€ 18,7% - 23,1% 6,2 - 15
A5. Bomba calor hab. plurifamiliar 0 1140€ 2,1% 35,7
A9. Bomba calor aerotèrmica per a ACS fred calor 0 8600€ 54,4% - 59,7% 22,5 - 31,9

Pels edificis d’aquest grup, el simulador de mesures de rehabilitació per a edificis residencials de l'ICAEN proposa col·locar l'aïllament per l’exterior de la façana, mentre que en la ERESEE es proposa situar-lo dins de la cambra d’aire.Grup d'edificis nº 6

Grup d'edificis unifamiliars construïts entre 1981 i 1990 d'entre 1 i 3 plantes. Es consideren edificis construïts generalment amb murs amb cambra d'aire i aïllament tèrmic, coberta inclinada sense cambra d'aire i forjat sanitari.


Acció de millora Habitatges a aplicar Preu per habitatge Estalvi energètic Retorn (anys)
Aplicar millores passives:
 • Insuflar aïllament a la cambra de la façana
 • Instal·lar finestres PVC i vidre baix emissiu
 • Aïllar la coberta per l'interior
0 16002€ 38,3% - 43,2% 21,3 - 46,6
A2. Caldera de condensació gasoil 0 2600€ 17% - 22,7% 6,6 - 17,6
A3. Caldera de condensació gas natural 0 2600€ 17% - 22,7% 4,4 - 11,7
A4. Caldera de pellets 0 7650€ 12,9% - 17,5% 13,8 - 50

El simulador de mesures de rehabilitació per a edificis residencials de l'ICAEN no inclou intervencions en les façanes exteriors. Per aquest motiu es proposa col·locar l’aïllament a la cambra d’aire.Grup d'edificis nº 7

Grup d'edificis plurifamiliars construïts entre 1981 i 1990. Es consideren edificis construïts generalment amb murs amb cambra d'aire i aïllament tèrmic, coberta plana i forjat sanitari.


Acció de millora Habitatges a aplicar Preu per habitatge Estalvi energètic Retorn (anys)
Aplicar millores passives:
 • Aplicar aïllament per a l'exterior de la façana
 • Instal·lar finestres PVC i vidre baix emissiu
 • Aïllar la coberta per l'exterior
0 12030€ 40,3% - 49,6% 17,3 - 40,7
A1. Caldera de condensació gas natural 0 1946,2€ 17,3% - 22,5% 6,2 - 15,7
A5. Bomba calor hab. plurifamiliar 0 1140€ 2,4% 30.4
A9. Bomba calor aerotèrmica per a ACS fred calor 0 8600€ 51% - 63,1% 16 - 32,4

El simulador de mesures de rehabilitació per a edificis residencials de l'ICAEN no inclou intervencions en les façanes exteriors. Per aquest motiu es proposa col·locar l’aïllament a l’exterior de la façana.Grup d'edificis nº 8

Grup d'edificis unifamiliars construïts entre 1991 i 2011 d'entre 1 i 3 plantes. Es consideren edificis construïts generalment amb murs amb cambra d'aire i aïllament tèrmic, coberta inclinada sense cambra d'aire i forjat sanitari.


Acció de millora Habitatges a aplicar Preu per habitatge Estalvi energètic Retorn (anys)
Aplicar millores passives:
 • Aplicar aïllament per a l'exterior de la façana
 • Instal·lar finestres PVC i vidre baix emissiu
 • Aïllar la coberta per l'exterior
0 23669€ 29,6% - 38,8% 29,2 - >50
A3. Caldera de condensació gas natural 0 2600€ 13,8% - 21,3% 5,8 - 17,8
A4. Caldera de pellets 0 7650€ 9,1% - 15,8% 17 - 50
A6. Bomba calor hab. unifamiliar 0 2120€ 4,2% 21.6
A7. Bomba calor aerotèrmica per a ACS fred calor 0 8600€ 42,7% - 55% 15,5 - 22,2

El simulador de mesures de rehabilitació per a edificis residencials de l'ICAEN no inclou intervencions en les façanes exteriors. Per aquest motiu es proposa col·locar l’aïllament a l’exterior de la façana.Grup d'edificis nº 9

Grup d'edificis plurifamiliars construïts entre 1991 i 2011. Es consideren edificis construïts generalment amb murs amb cambra d'aire i aïllament tèrmic, coberta plana i forjat sanitari.


Acció de millora Habitatges a aplicar Preu per habitatge Estalvi energètic Retorn (anys)
Aplicar millores passives:
 • Insuflar aïllament a la cambra de la façana
 • Instal·lar finestres PVC i vidre baix emissiu
 • Aïllar la coberta per l'interior
0 14656€ 24,2% - 35,4% 40,2 - >50
A1. Caldera de condensació gas natural 0 1946,2€ 14% - 20,9% 9 - 26
A5. Bomba calor hab. plurifamiliar 0 1140€ 3% 32.4
A9. Bomba calor aerotèrmica per a ACS fred calor 0 8600€ 42,3% - 54,1% 31,6 - 46,5

El simulador de mesures de rehabilitació per a edificis residencials de l'ICAEN no inclou intervencions en les façanes exteriors. Per aquest motiu es proposa col·locar l’aïllament a la cambra d’aire.ESCENARIS DE REHABILITACIÓ
EDIFICIS A REHABILITAR


ENERPAT ofereix informació sobre els edificis existents i les millores que els poden aplicar. Les accions de rehabilitació estan basades en l'eina de simulació de ICAEN i en la "Estratègia a llarg termini per a la rehabilitació energètica en el sector de l'edificació a Espanya" (ERESEE 2014).
INTERVENCIONS
INFORME FINAL