Rehabilita el teu habitatge Copyright © 2018 ARC Enginyeria i Arquitectura La Salle
ENERHAT

Introdueix l'adreça de l'habitatge a analitzar:La direcció indicada es correspon a l'edifici situat a CL ARIBAU XXX

Edifici situat a CL ARIBAU XXX

Selecciona el teu habitatge:

ATENCIÓ: les adreces d'alguns habitatges estan escrites de manera diferent en les diverses bases de dades. Per això, el mateix habitatge pot aparèixer diverses vegades i la seva adreça en diferents formats.

Street

Any de construcció: XXXX

Superfície: XXXX m2

Zona climàtica: XXXX

Ús: XXXX

Número de plantes: XXXX

Consum energètic: XXXX kWh/m2
Emissions de CO2: XXXX kg/m2

Referència cadastral: XXXX

Data del certificat d'eficiència energètica: XXXX/XX/XX

Aquest és l’informe de la Inspecció Tècnica d'Edificis segons les dades de l’AHC:

Buscant ITE...

ENERHAT recomana aprofitar la necessitat de rehabilitar l'edifici per incorporar mesures d'estalvi energètic.
El teu habitatge no s'ha trobat en la base de dades de l'ICAEN; a continuació es mostren uns valors aproximats.


Emissions de CO2
Title1

Desc1

Comparar amb habitatges similars

Desc2

L’impacte en el canvi climàtic.

L’ús dels edificis és reponsable del 40% del consum energètic i de les emissions en els països de l’Unió Europea (DIRECTIVA 2010/31/UE)

Consum d’energia
Title1

Desc1

Comparar amb habitatges similars

Desc2

Seguretat i cost del subministrament d’energia

El consum d'energia a Espanya depèn principalment de fonts no renovables (85%) (IDAE)

Invertir en estalvi energètic i energies renovables fa més segur i barat el subministrament energètic (DIRECTIVA 2010/31/UE, IDAE)

Aquesta gràfica mostra l'estat dels habitatges amb característiques similars; any de construcció, superfície habitable, nombre de pisos, zona climàtica i ús (uni/pluri familiar).

No s'han trobat habitatges similars.
NÚM. HABITATGES
CONSUM ENERGIA
EL MEU HABITATGE
MESURES DE REHABILITACIÓ
Característiques de l’habitatge i mesures de rehabilitació
ENERHAT suggereix aquestes mesures de rehabilitació segons les característiques de l’habitatge (ús uni/pluri familiar, any de construcció i zona climàtica).ATENCIÓ: Els valors són per un habitatge.


Indicadors energètics
Subvencions


Subvencions per a la rehabilitació d’edificis

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Ciutat de Barcelona


31 desembre 2016


Subvencions de fins al 50%

IDAE Insituto para la Diversificación y Ahorro de la energia

Espanya


Termini tancat


Subvencions de fins al 70%

Agència de l’habitatge de Catalunya

Tots els municipis de Catalunya, excepte Barcelona


Termini tancat


Subvencions de fins al 50%

Consorci metropolità de l'habitatge

Tots els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, excepte Barcelona


Termini tancat


Subvencions del 35 al 50%

Consorci de l'habitatge de l'àrea metropolitana de barcelona

Tots els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona


31 desembre 2017


Subvencions de fins al 50%

Mesures de rehabilitació
Informe final

**Les dades s'obtenen del cadastre, de les bases de dades de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i de les bases de dades de certificacions energètiques i simulador de mesures de rehabilitació energètica d'edificis de l'Institut Català de l’Energia (ICAEN). Darrera actualització: Març 2017.