Rehabilita el teu habitatge Copyright © 2017 ARC Enginyeria i Arquitectura La Salle

Per saber si es pot millorar el teu habitatge, necessitem saber l’adreça per recuperar les dades de les certificacions energètiques**:


Loading
Confirmar
Street
Informe d'Avaluació d'Edificis

Defectes: -

EnerHat recomana aprofitar la necessitat d'efectuar mesures de manteniment o d'altres a l'edifici per incorporar mesures d'estalvi energètic.
Dades obtingudes de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Emissions CO2
Valor de referència.

Els edificis que tenen una bona qualificació es troben entre els valors A i C.

Comparar amb edificis semblants

La qualificació E del teu edifici està per sota del la mitjana del edificis del voltant (C). Pots millorar rehabilitant el teu edifici.

El teu impacte vers el canvi climàtic.

Els efectes del canvi climàtic es deuen en gran part a l'ús dels edificis, responsables del 40% del consum energètic de la UE i de les emissions derivades (DIRECTIVA 2010/31/UE)

Consum Energia
Valor de referència.

Els edificis que tenen una bona qualificació es troben entre els valors A i C

Comparar amb edificis semblants

La qualificació E del teu edifici està per sota del la mitjana del edificis del voltant (C). Pots millorar rehabilitant el teu edifici.

Seguretat i cost del teu subministrament

El consum d'energia de Espanya depèn principalment (85%) de fonts No renovables (IDAE)

Invertir en estalvi energètic i energies renovables fa mes segur i barat el subministrament energètic (DIRECTIVA 2010/31/UE, IDAE)

Dades obtingudes de l'ICAEN

En la següent gràfica es mostra l'estat dels edificis semblants al teu, és a dir, aquells que s'aproximen als valors del teu habitatge pel que fa a l'any de contstrucció, superfície habitable, número de pisos, zona climàtica i ús uni/pliri familiar.

NUM. EDIFICIS
CONSUM ENERGIA
El meu habitatge
Mesures de rehabilitació
Característiques del teu habitatge i mesures de rehabilitació
EnerHat suggereix mesures de rehabilitació segons les característiques de l’habitatge (Ús uni/pluri familiar, any de construcció i zona climàtica) per mostrar la seva viabilitat tècnica i econòmica.ATENCIÓ, Els valors son per habitatge.


Indicadors energètics
Subvencions


Subvencions per a la rehabilitació

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Ciutat de Barcelona


31 desembre 2016


Subvenció de fins al 50%

IDAE Insituto para la Diversificación y Ahorro de la energia

Habitatges de l'Estat Espanyol


Període finalitzat


Subvenció de fins al 70%

Agència de l’habitatge de Catalunya

Tots els municipis de Catalunya excepte Barcelona


Període finalitzat


Subvenció de fins al 50%

Consorci metropolità de l'habitatge

Tots els municipis de l'AMB excepte Barcelona


Període finalitzat


Subvenció del 35 al 50%

Consorci de l'habitatge de l'àrea metropolitana de barcelona

Tots els municipis de l'AMB


31 desembre 2017


Subvenció de fins al 50%

Mesures de rehabilitació
Informe final

Loading PDF...
**Les dades s'obtenen de les certificacions energètiques de les bases de dades de l'ICAEN