Rehabilita la teva ciutat Copyright © 2018 ARC Enginyeria i Arquitectura La Salle
ENERPAT
Carregant
Benvingut als escenaris de rehabilitació

Per poder oferir-te estratègies de rehabilitació, ENER_Plan ha agrupat tots els edificis de l’àmbit per paquets de característiques similars.

Abans d'accedir al Pas 3 cal saber que:
 1. En la part superior es plantegen objectius de rehabilitació per escollir els del teu interès.
 2. Primerament, s'agrupen tots els edificis de l'àmbit per paquets de característiques similars. **
 3. Posteriorment, apareix informació agrupada en vertical de cada paquet d'edificis.
 4. A la part esquerra dels paquets d'edificis apareix la informació que representa el total d'edificis de l'àmbit.
 5. A la part inferior veuràs un resum de l'abast de la rehabilitació on pots decidir el percentatge d'edificis a rehabilitar.

Veure escenaris de rehabilitació

**ENERSI utilitza les dades de la certificació per agrupar els edificis de l’àmbit seleccionat per paquets de característiques constructives similars segons nombre de plantes, ús i any de construcció. Els Paquets d’edificis estan basats en les agrupacions d’edificis per clústers de l’Estratègia a llarg termini per a la Rehabilitació energètica en el sector de l'edificació a Espanya publicada pel Ministeri de foment.

Paquets d'edificis en ...
ENERSI ha agrupat la teva selecció en nou paquets de edificis similars. En la següent gràfica s'observa la qualificació energètica dels edificis continguts en cada paquet.

Total PE 1   PE 2   PE 3   PE 4   PE 5   PE 6   PE 7   PE 8   PE 9  
Nº Habitatges existents ----------
Nº Habitatges a rehabilitar ----------
% Habitatges a rehabilitar
Consum energètic i emissions CO2
Energia Primària no renovable(tep)
Emissions CO2
Qualificacions energètiques
Habitatges amb lletra A
Habitatges amb lletra B
Habitatges amb lletra C
Habitatges amb lletra D
Habitatges amb lletra E
Habitatges amb lletra F
Habitatges amb lletra G
      Total
Estalvi d'energia i emissions (%) ----------
Inversió total (M€) ----------
Mesures passives
Estalvi d'energia i emissions (%) ----------
Inversió per habitatge ----------
Inversió total (M€) ----------
Retorn de la inversió ----------
Accions de millora MostrarMostrarMostrarMostrarMostrarMostrarMostrarMostrarMostrar
Mesures actives
Estalvi d'energia i emissions (%) ----------
Inversió per habitatge ----------
Inversió total (M€) ----------
Retorn de la inversió ----------
Accions de millora MostrarMostrarMostrarMostrarMostrarMostrarMostrarMostrarMostrar

**La metodologia d'agrupament per paquets d'edificis s'obté de l'Estratègia a llarg termini per a la Rehabilitació energètica en el sector de l'edificació a Espanya.

INTERVENCIONS


Paquet d'edificis nº 1

Paquet d'edificis unifamiliars construïts abans del 1950 d'entre 1 i 3 plantes. Es consideren edificis construïts amb sistemes tradicionals de mur massís i gruixut, predominant la coberta inclinada amb cambra ventilada i amb solera en contacte amb el terreny.


Acció de millora Habitatges a aplicar Preu per habitatge Estalvi energètic Retorn (Anys)
Aplicar millores passives:
 • Aplicar aïllament per a l'interior de la façana
 • Instal·lar finestres PVC i vidre baix emissiu
 • Aïllar la coberta per l'interior
0 9407€ 23,4% - 30,9% 14,1 - 39,2
A2. Caldera de condensació gasoil 0 2600€ 19,7% - 23,2% 5,2 - 12,9
A3. Caldera de condensació gas natural 0 2600€ 19,7% - 23,2% 3,5 - 8,6
A4. Caldera de pellets 0 7650€ 13.3% - 17,1% 10,4 - 41,8

S'han aproximat les accions proposades per l'estratègia Nacional de Rehabilitació del Ministeri de Foment del clúster B per unifamiliar a plurifamiliar entenent que són casos de característiques constructives, volumètriques i d'entorn similars on tan sols varia el nombre d'habitatges per edifici.Paquet d'edificis nº 2

Paquet d'edificis plurifamiliars construïts abans del 1950 d'entre 1 i 3 plantes. Es consideren edificis construïts amb sistemes tradicionals de mur massís i gruixut, predominant la coberta inclinada amb cambra ventilada i amb solera en contacte amb el terreny.


Acció de millora Habitatges a aplicar Preu per habitatge Estalvi energètic Retorn (Anys)
Aplicar millores passives:
 • Aplicar aïllament per a l'interior de la façana
 • Instal·lar finestres PVC i vidre baix emissiu
 • Aïllar la coberta per l'interior
0 3433€ 22,5% - 30% 13,1 - 28,3
A1. Caldera de condensació gas natural 0 1946,2€ 17,9% - 22,5% 8,6 - 17
A5. BC hab. pluri-familiar 0 1140€ 2,1% 21,7
A9. BC aerotèrmica per a ACS fred calor 0 8600€ 52,3% - 63% 23 - 39,4

S'han aproximat les accions proposades per l'estratègia Nacional de Rehabilitació del Ministeri de Foment del clúster B per unifamiliar a plurifamiliar entenent que són casos de característiques constructives, volumètriques i d'entorn similars on tan sols varia el nombre d'habitatges per edifici.Paquet d'edificis nº 3

Paquet d'edificis plurifamiliars construïts abans del 1950 de més de 3 plantes. Es consideren edificis construïts amb sistemes tradicionals de mur massís i gruixut, amb coberta plana i amb cambra sanitària o locals comercials en planta baixa.


Acció de millora Habitatges a aplicar Preu per habitatge Estalvi energètic Retorn (Anys)
Aplicar millores passives:
 • Aplicar aïllament per a l'exterior de la façana
 • Instal·lar finestres PVC i vidre baix emissiu
 • Aïllar la coberta per l'interior
0 5405€ 41,7% - 31,5% 11,9 - 33,1
A1. Caldera de condensació gas natural 0 1946,2€ 17,9% - 22,5% 8,6 - 17
A5. BC hab. pluri-familiar 0 1140€ 2,1% 21,7
A9. BC aerotèrmica per a ACS fred calor 0 8600€ 52,3% - 63% 23 - 39,4

El paquet de mesures del Simulador de mesures de rehabilitació energètica d'edificis de l'ICAEN incorpora l'acció d'aïllar per l'interior de la façana mentre que a l'Estratègia Nacional de Rehabilitació del Ministeri de Foment es proposa fer-ho per l'exterior.Paquet d'edificis nº 4

Paquet d'edificis unifamiliars construïts entre 1951 i 1980 d'entre 1 i 3 plantes. Es consideren edificis construïts generalment amb murs amb cambra d'aire, coberta inclinada sense cambra d'aire i forjat sanitari.


Acció de millora Habitatges a aplicar Preu per habitatge Estalvi energètic Retorn (Anys)
Aplicar millores passives:
 • Aplicar aïllament a la cambra de la façana
 • Instal·lar finestres PVC i vidre baix emissiu
 • Aïllar la coberta per l'interior
0 7124€ 17% - 21,7% 17,5 - 46,6
A2. Caldera de condensació gasoil 0 2600€ 20,4% - 23,5% 5,9 - 14,1
A3. Caldera de condensació gas natural 0 2600€ 20,4% - 23,5% 3,9 - 9,4
A4. Caldera de pellets 0 7650€ 13.6% - 17,1% 12,2 - 50

El paquet de mesures del Simulador de mesures de rehabilitació energètica d'edificis de l'ICAEN incorpora l'acció d'aïllar per l'interior de la façana mentre que a l'Estratègia Nacional de Rehabilitació del Ministeri de Foment es proposa fer-ho per l'exterior.Paquet d'edificis nº 5

Paquet d'edificis plurifamiliars construïts entre 1951 i 1980. Es consideren edificis construïts generalment amb murs amb cambra d'aire, coberta plana i forjat sanitari.


Acció de millora Habitatges a aplicar Preu per habitatge Estalvi energètic Retorn (Anys)
Aplicar millores passives:
 • Aplicar aïllament per a l'exterior de la façana
 • Instal·lar finestres PVC i vidre baix emissiu
 • Aïllar la coberta per l'exterior
0 13788€ 41,3% - 50% 20,2 - 46,2
A1. Caldera de condensació gas natural 0 1946,2€ 18,7% - 23,1% 6,2 - 15
A5. BC hab. pluri-familiar 0 1140€ 2,1% 35,7
A9. BC aerotèrmica per a ACS fred calor 0 8600€ 54,4% - 59,7% 22,5 - 31,9

El paquet de mesures del Simulador de mesures de rehabilitació energètica d'edificis de l'ICAEN incorpora l'acció d'aïllar per l'exterior de la façana mentre que a l'Estratègia Nacional de Rehabilitació del Ministeri de Foment es proposa fer-ho per l'interior de la cambra, S'ha considerat pertinent apostar per aquest paquet per l'estalvi que suposaria entenent que és l'opció més efectiva (redueix ponts tèrmics).Paquet d'edificis nº 6

Paquet d'edificis unifamiliars construïts entre 1981 i 1990 d'entre 1 i 3 plantes. Es consideren edificis construïts generalment amb murs amb cambra d'aire i aïllament tèrmic, coberta inclinada sense cambra d'aire i forjat sanitari.


Acció de millora Habitatges a aplicar Preu per habitatge Estalvi energètic Retorn (Anys)
Aplicar millores passives:
 • Insuflar aïllament a la cambra de la façana
 • Instal·lar finestres PVC i vidre baix emissiu
 • Aïllar la coberta per l'interior
0 16002€ 38,3% - 43,2% 21,3 - 46,6
A2. Caldera de condensació gasoil 0 2600€ 17% - 22,7% 6,6 - 17,6
A3. Caldera de condensació gas natural 0 2600€ 17% - 22,7% 4,4 - 11,7
A4. Caldera de pellets 0 7650€ 12,9% - 17,5% 13,8 - 50

Al Simulador de mesures de rehabilitació energètica d'edificis de l'ICAEN no es disposa de cap paquet de mesures sense aïllar les façanes, S'ha considerat pertinent apostar per aquest paquet perquè, a més a més de les accions de l'Estratègia Nacional de Rehabilitació del Ministeri de Foment, també incorpora aïllar per a l'exterior de la façana entenent que és l'opció més efectiva (redueix ponts tèrmics).Paquet d'edificis nº 7

Paquet d'edificis plurifamiliars construïts entre 1981 i 1990. Es consideren edificis construïts generalment amb murs amb cambra d'aire i aïllament tèrmic, coberta plana i forjat sanitari.


Acció de millora Habitatges a aplicar Preu per habitatge Estalvi energètic Retorn (Anys)
Aplicar millores passives:
 • Aplicar aïllament a la façana exterior
 • Instal·lar finestres PVC i vidre baix emissiu
 • Aïllar la coberta per l'exterior
0 12030€ 40,3% - 49,6% 17,3 - 40,7
A1. Caldera de condensació gas natural 0 1946,2€ 17,3% - 22,5% 6,2 - 15,7
A5. BC hab. pluri-familiar 0 1140€ 2,4% 30.4
A9. BC aerotèrmica per a ACS fred calor 0 8600€ 51% - 63,1% 16 - 32,4

El paquet de mesures del Simulador de mesures de rehabilitació energètica d'edificis de l'ICAEN incorpora l'opció d'aïllar per l'exterior de la façana mentre que l'Estratègia Nacional de Rehabilitació del Ministeri de Foment no contempla cap acció. Per tal d'oferir un estalvi/cost per edifici del paquet d'edificis s'ha considerat pertinent apostar per aquest paquet entenent que és l'opció més efectiva (redueix ponts tèrmics).Paquet d'edificis nº 8

Paquet d'edificis unifamiliars construïts entre 1991 i 2011 d'entre 1 i 3 plantes. Es consideren edificis construïts generalment amb murs amb cambra d'aire i aïllament tèrmic, coberta inclinada sense cambra d'aire i forjat sanitari.


Acció de millora Habitatges a aplicar Preu per habitatge Estalvi energètic Retorn (Anys)
Aplicar millores passives:
 • Aplicar aïllament per a l'exterior de la façana
 • Instal·lar finestres PVC i vidre baix emissiu
 • Aïllar la coberta per l'exterior
0 23669€ 29,6% - 38,8% 29,2 - >50
A3. Caldera de condensació gas natural 0 2600€ 13,8% - 21,3% 5,8 - 17,8
A4. Caldera de pellets 0 7650€ 9,1% - 15,8% 17 - 50
A6. BC hab. uni-familiar 0 2120€ 4,2% 21.6
A7. BC aerotèrmica per a ACS fred calor 0 8600€ 42,7% - 55% 15,5 - 22,2

El Simulador de mesures de rehabilitació energètica d'edificis de l'ICAEN no disposa de cap paquet de mesures sense aïllar les façanes, S'ha considerat pertinent apostar per aquest paquet perquè, a més a més de les accions de l'Estratègia Nacional de Rehabilitació del Ministeri de Foment, també incorpora aïllar per a l'exterior de la façana entenent que és l'opció més efectiva (redueix ponts tèrmics).Paquet d'edificis nº 9

Paquet d'edificis plurifamiliars construïts entre 1991 i 2011. Es consideren edificis construïts generalment amb murs amb cambra d'aire i aïllament tèrmic, coberta plana i forjat sanitari.


Acció de millora Habitatges a aplicar Preu per habitatge Estalvi energètic Retorn (Anys)
Aplicar millores passives:
 • Insuflar aïllament a la cambra de la façana
 • Instal·lar finestres PVC i vidre baix emissiu
 • Aïllar la coberta per l'interior
0 14656€ 24,2% - 35,4% 40,2 - >50
A1. Caldera de condensació gas natural 0 1946,2€ 14% - 20,9% 9 - 26
A5. BC hab. pluri-familiar 0 1140€ 3% 32.4
A9. BC aerotèrmica per a ACS fred calor 0 8600€ 42,3% - 54,1% 31,6 - 46,5

El paquet de mesures del Simulador de mesures de rehabilitació energètica d'edificis de l'ICAEN incorpora l'opció d'aïllar per l'exterior a la façana quan a l'Estratègia Nacional de Rehabilitació del Ministeri de Foment no contempla cap acció. Per tal d'oferir un estalvi/cost per edifici del PE s'ha considerat pertinent apostar per aquest paquet entenent que és l'opció més efectiva (redueix ponts tèrmics).ESCENARIS DE REHABILITACIÓ
EDIFICIS A REHABILITAR


ENERSI t'ofereix informació específica de com són els edificis existents englobats dins de cada Paquet d'edificis i quines accions de millora s'apliquen en cadascun per assolir l'escenari d'estalvi energètic. Aquests accions estan basades en l'Estratègia a llarg termini per a la Rehabilitació energètica en el sector de la edificació a Espanya publicada pel Ministeri de foment i complementades amb dades del simulador de mesures de rehabilitació energètica d'edificis del ICAEN. Actualització Març 2017.
INTERVENCIONS
INFORME FINAL