Rehabilita el teu habitatge ARC Enginyeria i Arquitectura La Salle
Copyright © 2024
ENERHAT

Introdueix l'adreça de l'edifici:La direcció indicada correspon a l'edifici situat a CL ARIBAU XXX

Edifici situat a CL ARIBAU XXX

Seleccioni un habitatge:

ATENCIÓ: Les adreces d'alguns habitatges estan escrites de manera diferent en les diverses bases de dades. Per això, el mateix habitatge pot aparèixer diverses vegades i la seva adreça en diferents formats.


ENERHAT (Energy Housing Assessment Tool) és una aplicació que permet a llogaters, propietaris i agents immobiliaris conèixer l'estat de conservació dels edificis residencials i la seva classificació energètica, comparar la seva eficiència energètica amb immobles similars, valorar la inversió necessària per millorar-los i trobar subvencions per a dur a terme la reforma.

L'aplicació integra les dades obtingudes de les certificacions energètiques facilitades per l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), dels informes tècnics de l'edificació (ITEs) gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i del cadastre, conjuntament amb informació geogràfica. Les mesures de rehabilitació estan basades en l'eina de simulació de ICAEN i en la “Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España” (ERESEE 2014).

En el tutorial es pot trobar una descripció detallada del funcionament de l'aplicació.

* L'última actualització de les certificacions facilitades per l'ICAEN s'han realitzat en el mes d'Octubre de 2017.Street

Any de construcció: XXXX

Superfície: XXXX m2

Zona climàtica: XXXX

Ús: XXXX

Número de plantes: XXXX

Consum energètic: XXXX kWh/m2
Emissions de CO2: XXXX kg/m2

Referència cadastral: XXXX

Data d'emissió del certificat d'eficiència energètica: XXXX/XX/XX

Aquest és l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici segons les dades de l'AHC:

Buscant ITE...

ENERHAT recomana aprofitar la necessitat de rehabilitar l'edifici per aplicar mesures d'estalvi energètic.
L'habitatge no s'ha trobat en la base de dades de l'ICAEN; a continuació es mostren uns valors aproximats.


Emissions de CO2
Title1

Desc1

Comparar amb habitatges similars

Desc2

Impacte ambiental.

L'ús dels edificis és responsable del 40% del consum energètic i de les emissions en els països de l'Unió Europea (DIRECTIVA 2010/31/UE)

Consum d'energia
Title1

Desc1

Comparar amb habitatges similars

Desc2

Seguretat i cost del subministrament d'energia

El consum d'energia a Espanya depèn principalment de fonts no renovables (85%) (IDAE)

Invertir en estalvi energètic i energies renovables fa més segur i barat el subministrament energètic (DIRECTIVA 2010/31/UE, IDAE)

Aquesta gràfica mostra la classificació dels habitatges amb característiques similars; any de construcció, superfície habitable, nombre de pisos, zona climàtica i ús (uni/pluri familiar).

No s'han trobat habitatges similars.
NÚM. HABITATGES
CONSUM ENERGIA
HABITATGE
MESURES DE REHABILITACIÓ


Característiques de l'habitatge i mesures de rehabilitació
ENERHAT suggereix aquestes mesures de rehabilitació segons les característiques de l'edifici (ús uni/pluri familiar, any de construcció i zona climàtica).ATENCIÓ: Els valors són per un habitatge.


Indicadors energètics
Subvencions


Subvencions per a la rehabilitació d'edificis

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Ciutat de Barcelona


31 desembre 2016


Subvencions de fins al 50%

IDAE Insituto para la Diversificación y Ahorro de la energia

Espanya


Termini tancat


Subvencions de fins al 70%

Agència de l’habitatge de Catalunya

Tots els municipis de Catalunya, excepte Barcelona


Termini tancat


Subvencions de fins al 50%

Consorci metropolità de l'habitatge

Tots els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, excepte Barcelona


Termini tancat


Subvencions del 35 al 50%

Consorci de l'habitatge de l'àrea metropolitana de barcelona

Tots els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona


31 desembre 2017


Subvencions de fins al 50%

Mesures de rehabilitació
Informe final